Op deze pagina lees je hoe het verder gaat na de behandeling, wat de toekomstverwachtingen zijn voor kinderen met dysplastische heupontwikkeling en wat de uitkomsten zijn van wetenschappelijk onderzoek.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door de leden van onze Medische Adviesraad.

Als de dysplasie is hersteld en de behandeling klaar is, wordt meestal een controle gepland als het kind goed loopt. Daarna volgt een tweede controle rond de leeftijd van drie jaar. Daarna volgt nog een laatste controle als het kind vijf is.

Was er ook sprake van een luxatie dan zal de kinderorthopeed het kind regelmatig, met grote tussenpozen, blijven controleren tot het is uitgegroeid (zestien tot achttien jaar).

De meeste kinderen hebben na het afronden van de behandeling geen last meer van hun heupen.

Bij kinderen die zijn behandeld in verband met heupdysplasie is er een kans van ongeveer 5% dat er op tienerleeftijd opnieuw heupdysplasie ontstaat. Bij kinderen die zijn behandeld in verband met heupluxatie is deze kans groter, zo’n 20%. Ze klagen bijvoorbeeld over pijn, kunnen het looptempo van leeftijdsgenoten niet bijhouden of hebben moeite met gymnastiek. Daarom is het belangrijk om naar alle controles te gaan. Zo kan de ontwikkeling van de heup goed worden gecontroleerd.

Krijgt je kind tussen de controles of na de laatste controle pijnklachten of een toenemende bewegingsbeperking? Maak dan een afspraak bij de kinderorthopeed voor een extra controle.

Bij sommige kinderen met een zeer ernstige afwijking verloopt de behandeling zo moeizaam dat het ondanks meerdere operaties niet lukt om een goed functionerend heupgewricht te krijgen. Zij kunnen op jongvolwassen leeftijd opnieuw worden geopereerd, bijvoorbeeld om een kunstheup te krijgen. Dit komt echter maar zeer zelden voor en is niet het uitgangspunt tijdens de behandeling als kind.

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de behandeling van dysplastische heupontwikkeling bij kinderen, maar veel van deze onderzoeken zijn van onvoldoende kwaliteit om er conclusies uit te trekken.

In 2020 is een Nederlands onderzoek gepubliceerd over de behandeling van baby’s met stabiele heupdysplasie met een Pavlik-bandage. Meer over dit onderzoek lees je in dit bericht.