Missie

De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) staat voor de belangen van kinderen, jongeren en volwassenen met een afwijking van de heup die is ontstaan tijdens de ontwikkeling van de heup. We steunen je als ouders en patiënten met onder andere informatie, advies op maat, online en offline lotgenotencontact en praktische hulpmiddelen. We maken daarbij ook gebruik van de ervaringsdeskundigheid van jou en anderen die in hun eigen leven met heupafwijkingen te maken krijgen.

Daarnaast werken we nauw samen met (para)medische deskundigen, waaronder de leden van onze Medische Adviesraad. Bovendien behartigt de vereniging jouw belangen. Dat doen we niet alleen in de medische wereld, maar ook - via de koepelorganisaties waar we bij zijn aangesloten - in politiek en samenleving.

Doelstelling

Volgens de statuten is het doel van de vereniging: het steunen en behartigen van de belangen van eenieder die te maken krijgt met een afwijking van de heup die is ontstaan tijdens de ontwikkeling van de heup.

De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) is opgericht op 15 februari 1996 als Oudervereniging Aangeboren Heupafwijkingen. De vereniging richtte zich toen volledig op ouders van kinderen met dysplastische heupontwikkeling. 

In 1998 werd de naam veranderd in Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen en werd de doelgroep uitgebreid met tieners en volwassenen met dysplastische heupontwikkeling. 

In 2016 is de naam opnieuw veranderd  en werd de doelgroep opnieuw uitgebreid. Ook mensen die te maken krijgen met andere afwijkingen van de heup, zoals de ziekte van Perthes, epifysiolyse, heupimpingement en protrusio acetabuli, kunnen nu bij ons terecht.

Statuten en beleidsplan

Belangrijke vertrekpunten als onze statuten en het beleidsplan bieden houvast bij de uitvoering van de bestuurstaken en het realiseren van voornoemde missie en doelstelling. Je kunt ze bekijken bij onze verenigingsdocumenten.