Behalve dat er jaarlijks activiteiten zijn voor onze achterban, gebeurt er achter de schermen natuurlijk ook van alles om de vereniging draaiende te houden.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Deadline Heupge(w)richt 104.

Op 10 juni 2023 organiseren we de Landelijke Contactdag en Algemene Ledenvergadering in Dierenpark Amersfoort.

Heupge(w)richt 104 verschijnt.

Bestuursvergadering.

Deadline Heupge(w)richt 105.

Heupge(w)richt 105 verschijnt.

Bestuursvergadering.

Deadline Heupge(w)richt 106.

Heupge(w)richt 106 verschijnt.

Bestuursvergadering.