De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) organiseert verschillende bijeenkomsten. Hieronder vind je algemene informatie over deze bijeenkomsten; voor actuele data verwijzen we naar de agenda.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt elk jaar de stand van zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van de vereniging besproken. Waar is het bestuur mee bezig, hoe ziet het financiële plaatje eruit en wat staat er op de planning voor de toekomst? Je hoort het tijdens deze bijeenkomst.

De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de VAH en wordt meestal gecombineerd met de Landelijke Contactdag.

De eerstvolgende ALV is op 1 juni 2024 tijdens de Landelijke Contactdag in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Een belangrijke taak van een patiëntenvereniging is het organiseren van lotgenotencontact. Online doen we dit in onze Facebookgroepen, maar we vinden het ook belangrijk om bijeenkomsten te organiseren waar je letterlijk met elkaar om tafel kan zitten.

Tijdens de Landelijke Contactdag (LCD) combineren we lotgenotencontact met een bezoek aan een ontspannende omgeving. Tijdens de gezamenlijke momenten is er volop gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen.

De LCD is alleen toegankelijk voor leden. Zij krijgen automatisch een uitnodiging om zich aan te melden. Ben je nog geen lid? Lees dan over alle voordelen van het lidmaatschap en meld je snel aan!

De eerstvolgende LCD is op 1 juni 2024 in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Een andere rol van een patiëntenvereniging is het verstrekken van juiste informatie en het beantwoorden van vragen van de achterban.

Op themadagen organiseren we een programma dat over het algemeen bestaat uit twee delen: een lezing door een arts en een andere activiteit, zoals een workshop, lezing door een ervaringsdeskundige of paramedicus of een groepsgesprek. Tussendoor en na afloop is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

De laatste jaren hebben we bijvoorbeeld themadagen gehad over de volgende onderwerpen:

  • Ganz-osteotomie bij (jong)volwassenen met heupdysplasie.
  • Behandeling van heupdysplasie en heupluxatie bij jonge kinderen.
  • Een kunstheup op jonge leeftijd.
  • Kijkoperatie van de heup.
  • Ziekte van Perthes.

Verslagen van themadagen plaatsen we in ons blad Heupge(w)richt.

Themadagen zijn toegankelijk voor leden en voor niet-leden.

Extra’s voor leden

Leden van de VAH kunnen gratis naar de themadagen. Niet-leden betalen entreegeld. Wil je ook gratis naar de themadagen en het verslag in Heupge(w)richt kunnen lezen? Bekijk dan nu alle informatie over de voordelen van het lidmaatschap en meld je aan!

Tips?

Heb je ideeën voor een themadag of voor een andere bijeenkomst? Via het contactformulier kun je ons een bericht sturen!