De Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind trekken aan de bel bij de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Cie VWS) van de Tweede Kamer. Deze commissie controleert het beleid van de bewindspersonen op van het ministerie. 

Na overleg met het ministerie zijn bij grote zorgen ontstaan over het nieuwe subsidiekader voor patiënten-, cliënten-, naasten- en gehandicaptenorganisaties (de PG-beweging) dat moet ingaan vanaf 2023. De PG-beweging vertegenwoordigt miljoenen mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid en is onmisbaar voor de inbreng van patiënten- en cliëntenperspectief op allerlei vlakken. 

De drie bovengenoemde organisaties hebben daarom eerder aangegeven dat er meer geld moet worden vrijgemaakt zodat de PG-beweging de toegenomen hoeveelheid taken ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Dit werd vorig jaar ondersteund door voormalig minister Van Ark. Nu blijkt dat hier in het nieuwe coalitieakkoord geen gehoor aan wordt gegeven.

Om die reden hebben de drie organisaties vorige week een brief gestuurd aan de Cie VWS met het dringende verzoek om op korte termijn voldoende structurele financiële middelen beschikbaar te stellen voor de PG-beweging. 

De VAH sluit zich hier volmondig bij aan. Hoewel de vereniging er financieel goed voor staat, zou dat zonder subsidie een heel ander verhaal zijn. We hopen dan ook dat de Cie VWS en het kabinet gehoor geven aan de oproep van de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Brief Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND (pdf)
Nieuwsbericht Patiëntenfederatie Nederland.