proefschrift martijn kuijpersDr. Martijn Kuijpers is afgelopen februari gepromoveerd. Hij heeft samen met collega's onderzoek gedaan naar totale heupprothesen (THP's) bij jonge patiënten. Daarbij heeft hij onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

De onderzoekers hebben gekeken naar de gebruikte typen prothesen bij jonge patiënten (jonger dan 50 jaar) in Nederland. Ook bestudeerden ze de uitkomsten op de midden- en lange termijn van alle THP’s die sinds 2007 zijn geplaatst bij deze patiëntengroep. Daarnaast analyseerden ze welke operatietechnieken het meest succesvol waren en identificeerden ze welke technieken een hoger risico op een vroege revisie hebben. Om al deze vragen te beantwoorden, zijn de gegevens gebruikt van alle THP's die bij jonge mensen in Nederland geplaatst zijn en die geregistreerd zijn in de LROI.

Daarnaast heeft dr. Kuijpers gebruik gemaakt van vragenlijsten. Hij heeft geopereerde patiënten gevraagd hoe ze vonden dat het lichamelijk met hen ging op een paar momenten tot één jaar na het plaatsen van de THP. Deze informatie heeft hij gecombineerd met informatie over de prothese en de gebruikte operatietechniek.

Ook heeft hij de resultaten van de operatietechniek en protheses die ze bij het Radboud UMC gebruiken, geanalyseerd.

Dr. Kuijpers concludeert dat de registratie van de THP's in de LROI niet optimaal is. Hij pleit ervoor dat niet alleen revisies, waarbij de patiënt (gedeeltelijk) een nieuwe THP krijgt, worden geregistreerd, maar dat ook eventuele re-operaties in het register worden opgenomen. Zo’n re-operatie wordt bijvoorbeeld gedaan bij een ernstige infectie. Dit zou jonge mensen een duidelijker beeld kunnen geven over de verwachtingen rondom een THP.

Ook geeft hij aan dat maar één op de drie patiënten alle vragenlijsten heeft ingevuld. Dit is jammer, want de uitkomsten van de vragenlijsten worden niet alleen gebruikt voor onderzoek. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst kunnen arts en patiënt namelijk ook in gesprek gaan om zo samen te beoordelen wat het juiste moment is voor een THP, en over hoe het gaat na de operatie.

Tenslotte beschrijft dr. Kuijpers dat meer rekening moet worden gehouden met revisies die in de toekomst van de patiënt nodig gaan zijn. Artsen en onderzoekers moeten niet alleen onderzoek doen naar eerste THP's, maar zeker ook naar revisies en rerevisies.

Referentie

Kuijpers, M. F. L. (2022). Total hip arthroplasty in young patients An evaluation of trends, survival and patient reported outcome using data from the Dutch Arthroplasty Register (Doctoral dissertation, [Sl]:[Sn]). https://hdl.handle.net/2066/244754

Dit artikel is geschreven door Merel van Veen-Wagensveld en eerder gepubliceerd in Heupge(w)richt 101.