Een kinderheup is van voor de geboorte tot aan het einde van de groei in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt hem kwetsbaar. Dit vraagt om specifieke kennis en ervaring op het gebied van de behandeling van heupafwijkingen en -aandoeningen en de mogelijke complicaties die daarbij kunnen optreden.

De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) vindt dat alle kinderen die te maken krijgen met een heupafwijking of heupaandoening moeten worden behandeld door een kinderorthopeed die is aangesloten bij de Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Ook als dit betekent dat dit niet in het dichtstbijzijnde ziekenhuis kan worden gedaan.

Via de WKO kan laagdrempelig worden overlegd met en geleerd van collega’s. Ook is het daardoor mogelijk om gezamenlijk meer kennis te verkrijgen en indien gewenst afspraken te maken over bepaalde behandelmethoden en -voorkeuren.

Elk kind verdient een arts die de kennis en ervaring heeft om zijn of haar klachten te beoordelen en te behandelen.

Dit standpunt is geformuleerd door het bestuur van de VAH, in samenspraak met de leden van onze Medische Adviesraad.