Met ingang van 1 juli 2016 verandert er een en ander bij de VAH als het gaat om de diensten die we leveren aan leden en niet-leden.

Vanaf die datum worden (medisch) inhoudelijke vragen over artsen en behandelingen alleen nog beantwoord als men lid is. Dit geldt zowel voor vragen die per e-mail en telefoon binnenkomen als voor vragen die in de Facebookgroepen, op de Facebookpagina en via andere kanalen worden gesteld. Het bestuur heeft lange tijd geprobeerd deze beperking te voorkomen door mensen op andere manieren aan te moedigen lid te worden. Helaas heeft dit geen effect gehad en voelen we ons genoodzaakt deze maatregel te nemen.

Het beantwoorden van vragen, of dat nu telefonisch, per e-mail of in een van de Facebookgroepen is, is de activiteit waar we de meeste tijd aan besteden. Van de tientallen mensen die we de afgelopen maanden op die manier hebben geholpen, zijn echter slechts enkelen lid geworden van de vereniging. Daardoor zijn de vrijwilligers vooral bezig met mensen die niets bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging terwijl degenen die dat wel doen er op deze manier weinig voordeel van hebben omdat de extra's die we voor hen willen gaan bieden niet kunnen worden ontwikkeld.

Een deel van de inkomsten van de VAH is afkomstig uit een subsidie van Fonds PGO van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. Hierbij wordt gekeken naar het ledenaantal op 1 september en is het verplicht om een contributie van tenminste €25,- te vragen. Voor het deel van de activiteiten die niet vanuit de subsidie mogen worden betaald, zijn we afhankelijk van deze contributie. Doordat het ledenaantal laag blijft, wordt het steeds moeilijker om de begroting sluitend te krijgen.

Veel andere patiëntenverenigingen rekenen meer contributie dan de VAH, maar wij streven ernaar deze zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn wij ook een van de weinigen die zoveel informatie en kennis gratis weggeven zonder er iets voor terug te vragen. Zoals hierboven al aangegeven, zouden we dit het liefste zo laten, maar de praktijk laat het helaas niet langer toe.

Alle informatie over het lidmaatschap en het aanmeldingsformulier vind je op deze pagina. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vanuit de aanvullende verzekering als de patiëntenvereniging is aangesloten bij koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland (voorheen de NPCF) en/of Ieder(in). De VAH is bij beide organisaties aangesloten. Kijk op de website van Independer om te kijken of jouw zorgverzekeraar het lidmaatschap vergoed.

In de beginperiode zal het voor iedereen even wennen zijn om de veranderingen in de praktijk te brengen. We zullen ons best doen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen en hopen dat er een betere balans komt tussen de tijd die we besteden aan leden en wat we doen voor niet-leden.