Manifest pg-beleidskaderDinsdag 9 mei hebben de Patiëntenfederatie Nederland, Iederin en Wij zijn MIND in de Tweede Kamer een pdfmanifest over het nieuwe pg-beleidskader aangeboden aan leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit beleidskader regelt de subsidies voor patiëntenorganisaties.

Terwijl er meer en meer wordt verwacht van de patiëntenbeweging is het bedrag dat daarvoor beschikbaar is al jaren ontoereikend. Er is berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader. Daarom is een manifest aangeboden om de kamerleden te vragen het kabinet op te roepen om meer geld vrij te maken voor de toereikende financiering van deze organisaties.

De VAH is lid van de Patiëntenfederatie en Ieder(in) en is daarmee een van de ondertekenaars van het manifest. Daarnaast hebben we tijdens de internetconsultatie die onlangs heeft plaatsgevonden een reactie ingediend. Daarin hebben we onder andere aangegeven dat de voorwaarden die in het nieuwe beleidskader zijn opgenomen voor ons onwerkbaar en op korte termijn ook onhaalbaar zijn.

Op de website van de Patiëntenfederatie en de website van Ieder(in) lees je meer over het aanbieden van het manifest.