vragenlijstHet is alweer even geleden, maar in februari stuurden we onze leden en nieuwsbriefabonnees een e-mail met het verzoek een korte vragenlijst in te vullen. De belangrijkste vraag: ‘Stel dat van alle dingen die we doen er nog maar drie kunnen worden gedaan. Welke zouden dat volgens jou dan moeten zijn?’.

In totaal vulden 247 mensen de vragenlijst in, waarvan 207 als lid van de vereniging. Doordat Facebook het bereik van de berichten die we erover plaatsten beperkte, kwam er weinig respons vanuit de Facebookgroepen. Maar aangezien bij een vereniging de leden voorop staan en ruim een kwart van onze leden reageerde, kunnen we de uitkomsten zeker wel serieus nemen. Voor deze samenvatting is overigens gekeken naar alle reacties.

Top 10

In totaal kon worden gekozen uit 21 dingen, variërend van het uitlenen van het olifantenstoeltje (voor kinderen in een gipsbroek) tot de organisatie van bijeenkomsten en het meewerken aan richtlijnen en onderzoek.

De onderstaande tien punten kregen de meeste stemmen:

  1. Het zorgen voor een website met correcte medische informatie (75 stemmen).
  2. Het delen van praktische tips en ervaringen (72 stemmen).
  3. Het in stand houden en beheren van de Facebookgroepen (71 stemmen).
  4. Voorlichtingsvideo’s voor ouders van kinderen met dysplastische heupontwikkeling (67 stemmen).
  5. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek (62 stemmen).
  6. Informatie op maat geven (50 stemmen).
  7. Informeren van de achterban over ontwikkelingen op het gebied van heupafwijkingen (49 stemmen).
  8. Contact met artsen onderhouden ter verbetering van de zorg (47 stemmen).
  9. Artsen om ondersteuning vragen waar kennis ontbreekt en/of hulp nodig is (46 stemmen).
  10. Knelpunten in de zorg onder de aandacht brengen bij onder andere de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Werkgroep Kinderorthopedie en andere betrokken partijen (41 stemmen).

Mooi om te zien dat onze hoofdtaken informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging allemaal terugkomen in deze top tien.

Verrassend

Er waren ook verrassende uitkomsten. Zo kreeg het organiseren van themadagen maar zes stemmen. Wellicht was dat anders geweest als we hadden toegelicht wat wij onder themadagen verstaan? Namelijk het organiseren van lezingen over heupafwijkingen en wat daarbij komt kijken.

Het aan zorgverleners beschikbaar stellen van de algemene folder kreeg vier stemmen. Toch is dat, áls hij door zorgverleners wordt gebruikt, de meest laagdrempelige manier om over de VAH te horen. Je hoeft dan immers niet zelf te gaan googelen naar meer informatie, maar krijgt de links naar onze website en Facebookgroepen letterlijk in handen.

Geen stemmen

Eén onderwerp kreeg geen stemmen: de verkoop van ‘Tessa in het ziekenhuis’. Dit kleurboekje om peuters en kleuters voor te bereiden op een operatie en gipsperiode verscheen voor het eerst in 1997 en was het tweede boekje van de vereniging. Omdat het inmiddels flink is verouderd, maar wel nog steeds wordt verkocht, overwogen we om het in de toekomst volledig te herzien. Dat idee laten we voorlopig los.

Drie is te weinig

Een veel gegeven antwoord op de vraag ‘Wil je nog iets toevoegen aan je eerdere antwoorden?’ was: ‘Drie activiteiten is véél te weinig’. Dat begrijpen we, als je bedenkt dat er 21 opties waren. Toch was het een bewuste keuze om voor dit aantal kiezen. We wilden namelijk niet alleen weten wat onze achterban het belangrijkste vindt, maar ook laten zien wat de VAH allemaal doet. En wat er dus wegvalt als de vereniging door te weinig bestuursleden moet stoppen.

Veel mensen gebruikten de toelichting om hun positieve ervaringen met de vereniging met ons te delen. De complimenten en warme woorden deden ons goed en motiveerden ons om alles op alles te zetten om de vereniging overeind te houden.

Aandachtspunten

De toelichtingen gaven ook inzicht in wat mensen denken over het reilen en zeilen van de vereniging en leverden aandachtspunten voor de toekomst op.

Zo gaf iemand aan dat de Facebookgroepen wel door vrijwilligers gerund kunnen worden en dat de Landelijke Contactdag door vrijwilligers kan worden georganiseerd. Op Facebook werken we al jaren met vrijwilligers. Toch blijven we ook vanuit het bestuur, dat ook volledig bestaat uit vrijwilligers, actief op Facebook omdat daar het directe contact met onze achterban plaatsvindt en we in de groepen ook op de hoogte blijven van wat er speelt.

Voor de organisatie van de Landelijke Contactdag hebben we inmiddels een eenvoudige werkwijze, waarbij het bestuur de locatie, datum en het programma bepaalt en deels regelt. Daarna zorgt ons bureau voor het versturen van de uitnodiging en de praktische zaken op de dag zelf.

Ook werd de suggestie gedaan om Heupge(w)richt voortaan digitaal uit te brengen om kosten te besparen. Dit hebben we een aantal jaar geleden overwogen en ook aan de leden voorgelegd, maar daar kwamen toen nauwelijks positieve reacties op. Bovendien zijn we in de gelukkige positie dat het maken van Heupge(w)richt volledig uit de subsidie kan worden betaald waardoor de kosten geen probleem zijn. Het is het maken waar veel tijd in gaat zitten en dat verandert niet bij een digitale versie. Daarom houden we het voorlopig bij papier. Al is voor leden een digitale versie altijd te downloaden op de website.

Verder werd een aantal onderwerpen genoemd waar we meer informatie over zouden kunnen geven, zoals bijvoorbeeld over behandeling voor de basisschoolleeftijd, revalidatie bij een kunstheup op langere termijn, een samenvatting van de tips en tricks die in de afgelopen tien jaar in de Facebookgroep zijn gegeven en informatie voor fysiotherapeuten.

Hoewel het een meer haalbaar is dan het andere nemen we het wel mee voor de toekomst. Dat wil zeggen: als de vereniging blijft bestaan.

Vacatures

Twee weken na het verzenden van de vragenlijst stuurden we opnieuw een e-mail. In dat bericht koppelden we al terug wat er als top vijf was aangemerkt en informeerden we de ontvangers over de vacatures binnen en buiten het bestuur en het dreigende einde van de vereniging. Gelukkig zijn we inmiddels vijf aspirant-bestuursleden rijker (op de nieuwspagina vind je hun voorstelberichten) en lijkt dat dreigende einde van de baan!

We zijn heel blij met het grote aantal reacties en de input die jullie daarbij hebben geleverd. Dank daarvoor!

Dit artikel is geschreven door Renske Pereboom en eerder verschenen in Heupge(w)richt 104. Het is iets aangepast voor deze publicatie op de website.