Dr. EnsingNa het vertrek van dr. Heeg als lid van onze Medische Adviesraad (MAR) zijn we heel blij dat dr. Ensing hem niet alleen opvolgt als specialist op het gebied van de Ganz-osteotomie in Assen, maar dat hij ook zijn opvolger is in de MAR.

Met volwassenen met een afwijkende heupontwikkeling als belangrijke doelgroep vinden we het van groot belang dat de enorme schat aan kennis en ervaring die in de afgelopen decennia is opgedaan in Assen niet verloren gaat. Voor ons als patiëntenvereniging is het daarnaast zeer waardevol om laagdrempelig contact te kunnen opnemen met experts op verschillende vlakken. De MAR speelt daar een belangrijke rol in.

In dit artikel stelt dr. Ensing zich aan jullie voor.

Bij toetreding tot de Medische Adviesraad (MAR) de vereniging kreeg ik het verzoek mij voor te stellen aan de verenigingsleden. Met veel plezier doe ik dat. Mijn naam is Geert Ensing en ik ben sinds 2011 werkzaam als orthopedisch chirurg in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Heupoperaties, knieoperaties en traumatologie waren bij aantreden mijn belangrijkste aandachtsgebieden.

In 2017 ben ik mij onder de hoede van mijn collega Minne Heeg gaan bekwamen in de ‘young adult hip’. Dit betekent in de praktijk dat mijn werk steeds meer bestaat uit spreekuren met patiënten met heupdysplasie of andere afwijkingen rond de heup. Ik heb erg veel energie en plezier gekregen in de zorg van deze -vaak onderbelichte- patiëntengroep en leer nog elke dag bij.

Ik noem de patiëntengroep onderbelicht omdat het vaak een zoektocht is om bij een juiste diagnose uit te komen en daarna nog eens bij de juiste behandeling. Bij patiënten die niet bekend zijn met het hebben van dysplasie betreft deze zoektocht gemiddeld 5 jaar (!). Ik hoop op mijn manier een bijdrage te leveren aan herkenning van de aandoening, medische adviezen te kunnen geven en een behandeling aan te bieden die klachten verlicht en kwaliteit van leven kan verbeteren en de kans op vroege heupslijtage doet afnemen.

De ingreep die ik hierbij het vaakst uitvoer is de zogenaamde peri-acetabulaire osteotomie ook wel Ganz-osteotomie genoemd. Met deze ingreep wordt de afwijkende heupkom uit het bekken losgemaakt en in de best mogelijke stand vastgezet. Hiermee wordt de belasting beter verdeelt over een groter gewrichtsoppervlak. Dit is een technisch complexe ingreep waarbij de kans op complicaties afneemt wanneer deze ingreep regelmatig door een operateur uitgevoerd wordt. Ik mocht mij gelukkig prijzen dit proces samen met dr. Minne Heeg te hebben kunnen doen, een betere leermeester kon ik mij niet wensen.

Ik heb hoge verwachtingen over een toename aan kennis over het ontstaan en behandeling van een ontwikkelingsstoornis van de heup en hoop hierbij dat innovatie (zoals 3D technieken en Artificial Intelligence) een belangrijke rol kan spelen. Ik ga mijn best blijven doen hierover veel te lezen, leren en toe te passen daar waar dit nodig kan zijn. Een perfecte dokter kan ik niet zijn, wel een die zijn best doet!

Ten slotte: zelf hoor ik veel positieve ervaringen van patiënten over lotgenotencontact. Je moet elkaar kunnen vinden bij lastige dilemma's en situaties. Ik ondersteun hierbij de belangrijke rol van een goed functionerende patiëntenvereniging nadrukkelijk!