studietoeslagStudenten hebben het vaak erg druk met studeren. Veel studenten werken nog naast hun studie om hun vaste lasten en hobby’s te kunnen onderhouden. Maar wat als je door een medische beperking niet kan werken naast je studie? Dan loop je toch al snel inkomsten mis. De overheid en gemeentes hebben hier iets voor bedacht.

Als je nog aan het studeren bent, gaat daar veel tijd in zitten. In de paar uur per week die je over houdt, zou je ergens kunnen gaan werken om wat bij te verdienen. Maar niet voor iedereen is dit haalbaar. Wat als je door een medische beperking die paar uur nodig hebt om uit te rusten en bij te komen voor de volgende schooldagen? Als je nog studeert, heb je geen recht op een Wajonguitkering. Toch heeft de overheid een regeling om studenten met een medische beperking tegemoet te komen: individuele studietoeslag.

Wat is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag kan bij elke gemeente worden aangevraagd en is bedoeld om bijverdiensten te vervangen. De hoogte van de studietoeslag verschilt dan ook per leeftijdscategorie. Elk half jaar wordt de minimumhoogte van dit bedrag aangepast. Daarnaast kan een gemeente ervoor kiezen om een hoger bedrag per leeftijdscategorie vast te stellen.

Er zijn een aantal dingen die van invloed zijn op de hoeveelheid studietoeslag die je kan ontvangen. Zo kan je als student soms stagevergoeding ontvangen. Als dit hoger is dan een bepaald vastgesteld bedrag kan de hoogte van de te ontvangen studietoeslag verlaagd worden. De minimumhoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie en de regeling rondom stagevergoeding staan aangegeven op de website van de Rijksoverheid. Anders dan bij de aanvullende beurs van DUO heeft het vermogen van de student en het vermogen van ouders geen invloed op hoeveel studietoeslag je kan ontvangen.

Hoe vraag je de studietoeslag aan?

Dan is er natuurlijk nog het praktische stuk van hoe je de toeslag aanvraagt en wat je hiervoor nodig hebt. Bij elke gemeente kan de aanvraagprocedure verschillen, maar gemiddeld genomen heb je de volgende bewijsstukken nodig.

Ten eerste een kopie van een verklaring van een specialist (bijvoorbeeld jouw arts) over jouw situatie. Uit eigen ervaring kan een brief vanuit school over de studielast in combinatie met de medische beperking soms ook voldoende zijn, maar ook dit verschilt per gemeente. Verder heb je een bankafschrift van de bankrekening waar je de toeslag op wilt ontvangen en een kopie van een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart nodig. Als laatste kunnen ze vragen naar een brief/bewijs van DUO waarin staat dat je studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten krijgt. Ook als daarin staat dat je €0 krijgt, kan je de studietoeslag aanvragen.

Praktische zaken

Nog een aantal praktische zaken die handig zijn om te weten. De studietoeslag telt mee als inkomen als je bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt. Je geeft de studietoeslag dus ook op bij je belastingaangifte. Als je een vakantiebaan hebt, krijg je in die periode geen studietoeslag. Je moet dan na die periode opnieuw de toeslag aanvragen. Dit gaat vaak sneller omdat de gemeente geen nieuw bewijs nodig heeft als jouw situatie onveranderd is. Wat ook nog mooi is meegenomen, is dat je met terugwerkende kracht studietoeslag kan aanvragen zolang je nog studerend bent. De huidige regeling is in werking sinds 1 april 2022. Voldoe je dus sinds die datum al aan de voorwaarden van de studietoeslag, dan kan je deze nog aanvragen voor die periode. Veranderingen in je situatie moet je zelf aan de gemeente doorgeven, zo voorkom je dat je later nog iets moet terugbetalen.

Het klinkt misschien als een boel werk, maar als je rustig alle stappen doorloopt zoals aangegeven bij jouw gemeente dan valt het wel mee. Mijn tip is: maak een lijstje met alles wat jouw gemeente van jou vraagt, verzamel de documenten en stuur ze dan allemaal in één keer op. Als je er zelf niet uit komt, kan je altijd vragen of iemand anders mee kijkt. Ook de gemeente kan helpen met uitzoeken wat er voor jouw situatie mogelijk is. Een standaard maandelijks inkomen kan mogelijk wat stress wegnemen rondom je studie.

Dit artikel is geschreven door Alice Rasker en is eerder verschenen in Heupge(w)richt 105.