De echo wordt gemaakt met behulp van een appJaarlijks worden zo’n 34.000 baby’s doorverwezen voor het maken van een echo van de heupen om te controleren of ze dysplastische heupontwikkeling (DHO) hebben. Bij bijna 30.000 van hen is er niets aan de hand terwijl daarnaast zo’n 700 kinderen onterecht niet worden doorverwezen en daardoor te laat of niet worden gediagnosticeerd met DHO. Het Radboudumc en JGZ Kennemerland doen daarom onderzoek of het mogelijk is om de screening op het consultatiebureau te verbeteren door daar al een echo te maken.

App

Als onderzoeker bij het Radboudumc ontwikkelde dr. Thomas van den Heuvel een smartphone applicatie waarmee jeugdartsen binnen een paar uur kunnen worden opgeleid voor het maken van een echo van de heupen van een baby. Met behulp van artificial intelligence (AI) en de gemaakte echobeelden beoordeelt de app bovendien automatisch of er sprake is van DHO. De app heeft dit geleerd met behulp van een echodatabase van het Radboudumc.

Werkwijze

Nadat een jeugdarts de echobeelden heeft gemaakt, beoordeelt de app de beelden. Als er sprake is van een afwijking wordt het kind doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verdere beoordeling en behandeling. Behalve dat de benodigde opleidingstijd voor het gebruik van de app veel korter is dan voor het maken van een standaardecho, is deze werkwijze met de app ook vele malen goedkoper. Een echoapparaat kost al gauw 30.000 euro; het echoapparaat (transducer) dat wordt gebruikt in combinatie met deze applicatie kan direct worden aangesloten op een smartphone en kost maar 3.000 euro.

Testfase

Maar zover is het nog niet. Om te controleren of de app het echt goed doet, moet hij worden getest. Daarom worden de komende tijd bij een aantal locaties van JGZ Kennemerland (Haarlem e.o.) 182 baby’s geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. Als er bij hen sprake is van een van de bekende risicofactoren voor DHO (familiaire aanleg, stuitligging en/of afwijkend lichamelijk onderzoek) komen ze in aanmerking voor deelname aan het onderzoek en kan er een echo worden gemaakt op het consultatiebureau. Ongeacht de uitkomst van die echo worden deze kinderen ook doorverwezen naar het ziekenhuis om daar een standaardecho te laten maken.

De uitkomst van de echo op het consultatiebureau wordt vergeleken met de uitkomst in het ziekenhuis. Daarmee kan worden bepaald of de echo op het consultatiebureau met zekerheid kan uitsluiten dat er geen sprake is van DHO. Als dit het geval is, en de app dus goed werkt, zouden deze kinderen in de toekomst niet meer voor een echo naar het ziekenhuis hoeven te worden doorverwezen.

Praktijk

Elke vrijdagmiddag is er op een van de consultatiebureaus in de regio Kennemerland een echospreekuur. Deze spreekuren worden afwisselend door twee jeugdartsen gedaan op vier van de veertien locaties. Begin augustus heb ik meegekeken tijdens het echospreekuur op het consultatiebureau in Heemskerk.

Jeugdarts Maartje Verhoeven zag die middag vijf baby’s voor het consult rond de leeftijd van drie maanden. Het maken van de echo is toegevoegd aan dit consult zodat er geen aparte afspraak hoeft te worden gemaakt. Om voldoende tijd te hebben, is de afspraak wel tien minuten langer dan een normaal consult op deze leeftijd.

Het was interessant om te zien hoe de app werkt en hoe hij tijdens het maken van de echo aanwijzingen geeft om het juiste beeld te kunnen maken. Wie weet wat dit in de toekomst nog kan opleveren. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Dit artikel is geschreven door Renske Pereboom en eerder verschenen in Heupge(w)richt 101.