meerkostenVanaf 1 maart 2023 kun je weer de belastingaangifte invullen voor 2023. Had jij in 2023 extra zorgkosten of andere kosten vanwege je beperking of chronische ziekte? Deze kunnen (voor een deel) via de belasting aftrekbaar zijn. Op de website Meerkosten.nl van Ieder(in) vind je hierover meer informatie.

Ieder jaar veranderen er wetten en regels voor het aftrekken van kosten bij de belastingaangifte. Ieder(in) heeft precies uitgezocht hoe dit zit. Sinds half februari is de website Meerkosten.nl weer volledig actueel.

Extra kosten

Door een handicap of ziekte kom je bijna altijd voor meerkosten te staan. Je betaalt kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Ook als je een laag inkomen hebt (bijvoorbeeld op het sociale minimum) en nauwelijks belasting betaalt. Maak gebruik van de aftrek van zorgkosten!

Overzicht belastingvoordelen vanwege beperking of chronische ziekte

Op de website  kun je een stappenplan vinden voor het doen van de belastingaangifte. De onderstaande zorgkosten komen in aanmerking voor teruggave.

Geneeskundige hulp 

Het gaat hier om kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Denk ook aan erkende medische behandelingen in het buitenland die jouw verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische standaarden. Ook uitgaven voor particuliere ziekenzorg (verpleging en verzorging) vallen onder deze post. 

Reiskosten ziekenbezoek 

Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 kilometer verderop verpleegd wordt. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Je moet dan wel de bonnen bewaren!  

Medicijnen op doktersvoorschrift 

Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische middelen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Hulpmiddelen

Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.   

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit 

Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam je de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. Je kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de ANWB Autokostenmodule. Kreeg je een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet je die in mindering brengen op de aftrek. 

In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. Je moet aantonen dat je vanwege je handicap of ziekte meer vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als jij. Dat lukt alleen als je (1) een volledige administratie bijhoudt van al je vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijkbaar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor kun je vinden op de website van Nibud.  

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (vast bedrag) 

Het gaat bij deze post om kosten voor (het wassen van) kleding en beddengoed. Deze kosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Belangrijk is dat de kosten een rechtstreeks gevolg zijn van ziekte of beperking.

Extra gezinshulp 

Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie, of naast een indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Er geldt voor de aftrek van gezinshulp een extra drempelbedrag, afhankelijk van je inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maak je gebruik van extra gezinshulp, dan berekent de online aangifte automatisch deze extra drempel. 

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist 

Je kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd wordt in de dieetlijst van de Belastingdienst. En alleen als je dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. Je moet daarom over een actuele, ondertekende dieetverklaring beschikken. 

Voor de diëten in de tabel van de Belastingdienst gelden vaste aftrekbedragen. Je hoeft dus zelf geen bedrag in te vullen. Dat doet het aangifteprogramma voor je. Je hoeft ook niet te bewijzen dat je het dieet gevolgd hebt en wat je dat gekost heeft. Voor de aftrek is het voldoende dat je het dieet voorgeschreven hebt gekregen. 

Laat geen geld liggen!

Deze informatie word je aangeboden door Ieder(in), het Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Met goede voorlichting wil Ieder(in) meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor belastingaftrek en -teruggave van meerkosten in verband met ziekte of beperking. Hiermee helpt Ieder(in) mensen met hoge zorgkosten om deze terug te krijgen. Dat is belangrijk omdat veel mensen met een beperking of chronische ziekte hoge zorgkosten en een laag inkomen hebben.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. De VAH is lid van Ieder(in). Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.