Wat is epifysiolyse?

Epifysiolyse is een ziekte van de heupkop waarbij de groeischijf een belangrijke rol speelt. Tot het einde van de puberteit bestaat de heupkop uit twee delen, met daartussen een groeischijf. Bij epifysiolyse verschuiven de twee delen van de heupkop ten opzichte van elkaar waardoor deze wordt misvormd.

Waardoor wordt epifysiolyse veroorzaakt?

Er is niet precies bekend wat de oorzaak hiervan is. Wel weet men inmiddels dat een ongunstige stand van de heupkop, overgewicht en de hormonen die in de pubertijd de groeischijf wat verzwakken een rol kunnen spelen.

Hoe vaak komt epifysiolyse voor?

Er zijn in Europa twee tot tien patiënten per 100.000 inwoners. Daarbij moet worden vermeld dat het vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes en dat zwarte kinderen twee keer vaker epifysiolyse krijgen dan witte kinderen.

Wie krijgen epifysiolyse?

Het komt voor bij kinderen tussen de negen en zestien jaar, met een piek rond dertien bij jongens en twaalf jaar bij meisjes. In de helft van de gevallen komt het aan beide heupen voor, maar meestal niet tegelijkertijd. Is er epifysiolyse geconstateerd aan één heup dan is het zaak om ook de andere heup goed in de gaten te houden.

Welke klachten geeft epifysiolyse?

Klachten die kunnen wijzen op epifysiolyse zijn onder andere pijn in de knie en/of lies, een naar buiten gedraaide stand van het been, een veranderend looppatroon (manken), niet goed meer kunnen belasten van het been en in een vergevorderd stadium een beenlengteverschil.

Hoe wordt epifysiolyse behandeld?

Het doel van de behandeling is om het afglijden tot stilstand te brengen. Dit wordt gedaan met behulp van een schroef die in de heupkop wordt aangebracht. Doordat de schroef door de groeischijf gaat, wordt deze geprikkeld om zich te sluiten waardoor het afglijden stopt.

Hoe ziet de toekomst van iemand met epifysiolyse eruit?

Door de vervorming van de heupkop kan er op jonge leeftijd slijtage van de heup ontstaan. Men kan nog proberen om de vorm en/of stand te verbeteren om dit zo lang mogelijk te vertragen, maar op de lange termijn is de kans groot dat alleen een kunstheup nog uitkomst kan bieden.