• Het verhaal van Meike - Erna 
 • Het belang van een gebruiksaanwijzing voor de spreidbeugel - Jacqueline Bakker
 • Verder met het autostoeltje - Jacqueline Bakker
 • Duitse Robodoc is gevaar voor patiënt - Hanny van Nistelrooij
 • Aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart - José Roza
 • Van het bestuur - Jacqueline Bakker
 • Jaarverslag 2003
 • Resultatenrekening 2003
 • Werkplan 2004
 • Begroting 2004
 • De aftrek van buitengewone uitgaven, belastingvoordeel voor gehandicapten en chronisch zieken
 • Aangepaste vakantieaccommodaties
 • Non-discriminatiemeldpunt geopend
 • Handicap + studie, expertisecentrum
 • Help, de dokter is ziek!!! - Mariska Schreuer, chirurg te Harderwijk