Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt elk jaar de stand van zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van de vereniging besproken. Waar is het bestuur mee bezig, hoe ziet het financiële plaatje eruit en wat staat er op de planning voor de toekomst? Je hoort het tijdens deze bijeenkomst.

De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de VAH en wordt meestal gecombineerd met de Landelijke Contactdag.

De eerstvolgende ALV is op 10 juni 2023 tijdens de Landelijke Contactdag in Dierenpark Amersfoort.