bestuur2024Op 1 juni waren onze Algemene Ledenvergadering (ALV) en Landelijke Contactdag in Diergaarde Blijdorp. Met ruim 140 mensen genoten we van de voorzieningen van Blijdorp en werd tijdens de koffie en lunch gebruik gemaakt van de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de ALV kwamen niet alleen de standaardagendapunten aan bod, maar veranderde er ook veel in het bestuur. Er werden vier nieuwe bestuursleden benoemd en Tom Nederveen trad na twaalf jaar af als voorzitter en penningmeester.

Tom overhandigde symbolisch een voorzittershamer aan zijn opvolger Renske Pereboom, bestuurslid sinds 2013 en de laatste tien jaar secretaris. Huib Hezemans volgt Tom op als penningmeester. Laurette de Haan-Pasman volgt Renske op als secretaris. Nick Pegtol CPP PSP en Tanya Jacobs werden benoemd tot algemeen bestuurslid. Merel van Veen-Wagensveld blijft actief in de functie van algemeen bestuurslid zoals ze die sinds 2020 bekleed.

Met een voltallig bestuur en een gezonde vereniging zijn we klaar voor de toekomst!

Foto: Hajo Pereboom