In het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het AMC in Amsterdam, doet men er alles aan om de zorg voor kinderen optimaal uit te voeren. Hierbij worden zorg en aandacht voor de ouders niet vergeten.

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een kind wat onder behandeling is (geweest) in een ziekenhuis van invloed is op het hele gezin en ook op het welzijn van de ouders. Met het welzijn worden de emotionele, lichamelijke, praktische en opvoedingsproblemen bedoeld die ouders van een chronisch ziek kind kunnen ervaren. Het welzijn van ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van hun kind.

Om te zorgen dat er nog beter rekening kan worden gehouden met wat ouders nodig hebben, is er nu een onderzoek gestart naar de behoeften van ouders van chronisch zieke kinderen. In dit onderzoek wordt gevraagd waar jij als ouder behoefte aan hebt als het gaat om ondersteuning, begeleiding en advies en in welke vorm je dit zou willen ontvangen. Het maakt niet uit in welk ziekenhuis je kind onder behandeling is.

Het te ontwikkelen ouderaanbod is een aanvulling op het al bestaande online zorgaanbod voor jongeren met een chronische ziekte en kanker. Hierover is meer informatie te vinden bij Op Koers online.

Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten en is mogelijk tot en met oktober. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Dit bericht is geschreven door Renske Pereboom.