20 jaar Vereniging Afwijkende HeupontwikkelingOp 15 februari 1996 werd de Oudervereniging Aangeboren Heupafwijkingen opgericht met als doel het steunen en behartigen van de belangen van ouders van kinderen met een aangeboren heupafwijking. In 1998 werd de naam veranderd in Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen waarna ook volwassenen met een heupafwijking bij de vereniging terecht konden.

In twintig jaar is er veel veranderd en verbeterd als het gaat om de behandeling van heupafwijkingen en de zorg daaromheen. Steeds meer mensen weten de VAH te vinden, al dan niet nadat ze door de behandelend arts op het bestaan van de vereniging zijn gewezen.

Sinds 1996 zijn er enkele tientallen bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de vereniging en zijn tien orthopeden lid (geweest) van de Medische Adviesraad (MAR) om het bestuur te ondersteunen. Ook artsen buiten de MAR en andere zorgverleners speelden een rol door te spreken op de Landelijke Contactdagen en daar waar nodig vragen van het bestuur te beantwoorden en mee te denken. Daarnaast hebben ook vrijwilligers buiten het bestuur zich ingezet voor de doelgroep en zo bijgedragen aan het voortbestaan van de vereniging.

Het huidige bestuur is vastbesloten hun werk voort te zetten en zich te blijven inzetten voor de belangen van mensen die te maken krijgen met een heupafwijking en wil iedereen bedanken die dat de afgelopen twintig jaar heeft gedaan.

Tijdens de Landelijke Contactdag op 16 april a.s. vieren we het twintigjarig bestaan van de vereniging en kijken we vooruit naar de toekomst. We hopen die dag veel leden te mogen begroeten!