Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingenblauw hulpenondersteuninggrijs overdevereniginggrijs

babysenkleutersblauw tienersenvolwassenenblauw

Operatieve behandeling

Wanneer je veel klachten hebt, moet allereerst de ernst van de afwijking door een orthopeed worden vastgesteld. Ook is het van belang om te weten of er al artrose in de heup voorkomt. Vervolgens zal de orthopeed op basis van deze diagnose en jouw specifieke omstandigheden komen tot een behandelingsvoorstel en een bepaalde operatie adviseren. Ook je leeftijd en bezigheden kunnen hierbij een rol spelen en daarom kan de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen.

De meeste operaties hebben tot doel de overdekking van de heupkop te verbeteren. Hierdoor vermindert de druk per vierkante centimeter op het kraakbeen van de heupkop. Algemeen wordt aangenomen dat een te hoge druk één van de belangrijkste factoren is voor het ontstaan van artrose. Dit betekent ook dat de kans van slagen van deze operaties minder groot is als er artrose aanwezig is en naarmate deze ernstiger is.

Elke operatieve ingreep heeft zijn eigen specifieke plus- of minpunten. In ieder geval heeft een heupoperatie, met uitzondering van de Chiari-osteotomie, over het algemeen géén effect op de mogelijkheid om op natuurlijke wijze te bevallen. Je arts moet je over de 'plussen en minnen' informeren en het is verstandig om beide kanten goed te bespreken.

Vraag de arts wat bij jou het eindresultaat van de ingreep zou moeten zijn en binnen welke termijn dat resultaat behaald zou moeten worden. Ook kun je vragen wat de mogelijkheden zijn, wanneer dat resultaat niet wordt gehaald. Bij twijfel kun je ook nog een andere specialist raadplegen. Het vragen van een tweede mening (second opinion) is geen bijzonderheid en in deze gevallen bijna altijd aan te bevelen.

In bijna elk ziekenhuis bestaat enige wachttijd voordat je voor een bepaalde operatie wordt opgeroepen, maar deze wachttijden kunnen per ziekenhuis erg verschillen en zijn bovendien aan verandering onderhevig. Informeer daarom bij je orthopeed naar de vermoedelijke wachttijd. De meeste ziekenhuizen publiceren hun wachttijden trouwens ook op internet.

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.