Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingenblauwhulpenondersteuninggrijsoverdevereniginggroen

kopoverdeverenigingkopoverdevereniging

Samenwerking

De VAH zoekt op kleine en grote schaal samen met andere organisaties voortdurend naar manieren om mensen met een afwijkende heupontwikkeling nog beter te ondersteunen.

Zo werkten we in het verleden samen met de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie (SPO) op het gebied van statistische informatie over orthopedische behandelingen in Nederland. Die informatie werd verwerkt in het Orthopedisch Informatiesysteem (KOI / OIS) dat we enige tijd hebben gebruikt bij het adviseren van onze leden. Ook werkten de SPO en de VAH samen aan de vergoeding van de resurfacingprothese in Nederland en werd er een patiënttevredenheidsonderzoek naar die prothese gedaan. Het rapport hierover, dat in juli 2008 werd gepresenteerd, is te vinden op het ledendeel van deze website. De SPO is op 31 december 2009 opgeheven.

Op administratief vlak maken we sinds 1 januari 2010 gebruik van de diensten van het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN). Zij verzorgen onder meer de ledenadministratie, de verzending van brochures en de coördinatie rondom de te verhuren producten. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor mensen die telefonisch of per e-mail contact opnemen met de VAH.

Voor meer beleidsmatige kwesties op grotere schaal kan de VAH steunen op grotere (koepel)organisaties, zoals Ieder(in). Dit is een samenvoeging van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en het Platform VG. Samen vertegenwoordigen zij meer dan twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Samenwerken op dit niveau gaat bijvoorbeeld om zaken als de beschikbaarheid van adequaat collectief openbaar vervoer voor mensen met een beperking en de ontwikkelingen binnen het Nederlandse zorgstelsel. Via deze organisaties blijven wij op de hoogte van wat er speelt en kunnen wij inbreng leveren op beleidsterreinen die voor onze doelgroepen van belang zijn.

Daarnaast ontvangt de VAH jaarlijks een subsidie van het Fonds Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties (Fonds PGO). Het Fonds PGO is onderdeel van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.