Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingenblauw hulpenondersteuninggrijs overdevereniginggrijs

babysenkleutersblauw tienersenvolwassenenblauw

De behandeling van heupdysplasie

Als uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van heupdysplasie, dan zal meestal snel tot behandeling worden overgegaan. Deze behandeling bestaat uit het spreiden van de beentjes met behulp van een spreidmiddel. Hierdoor komt de heupkop goed in de kom en wordt de heupkom gestimuleerd om zich goed te ontwikkelen.

spreidmid1Voor het onderzoeken en de behandeling van je kind heeft de medisch specialist jouw toestemming nodig. De wet schrijft dit voor. Je hebt recht op alle informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Blijf dus vragen stellen als iets niet duidelijk is.

Meestal duurt een spreidbehandeling vier tot zes maanden. Als de heupafwijking wordt ontdekt op een leeftijd van zes maanden of ouder, dan kan de behandeling enkele maanden langer duren.

Het aantal controles is afhankelijk van het spreidmiddel en de ernst van de dysplasie. Door middel van een röntgenfoto beoordeelt de orthopeed of het wenselijk is om de behandeling voort te zetten. Vaak hoeft je kind het spreidmiddel in de laatste periode alleen nog in bed te dragen. Meestal wordt er een half jaar na het einde van de behandeling een afspraak voor controle gemaakt. Als een kind eenmaal goed loopt, volgt een tweede controle.

In een klein aantal gevallen blijkt later toch nog een operatie nodig. Een spreidmiddel is ook vaak niet meer zinvol als de afwijking pas op de leeftijd van anderhalf tot twee jaar wordt ontdekt. In die gevallen kan de overdekking van de heupkop operatief worden verbeterd. Sommige kinderen krijgen opnieuw klachten op tienerleeftijd (twaalf tot zestien jaar). Het is dan ook van belang om bij pijnklachten altijd contact op te nemen met de orthopeed.

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.