Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingengrijshulpenondersteuningrozeoverdevereniginggrijs

Jaarstukken 2019

25 mei 2020

Op 9 mei jongstleden zou de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Door de uitbraak van het coronavirus en de daardoor geldende 'intelligente lockdown' moest deze, samen met de Landelijke Contactdag, worden geannuleerd

Lees meer...

LCD 9 mei 2020 geannuleerd

23 maart 2020

Vorige week ontvingen de leden van de VAH de uitnodiging voor de Landelijke Contactdag (LCD) en de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 mei in DierenPark Amersfoort. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten beide bijeenkomsten te annuleren in verband met de nieuwe maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Lees meer...

Op pad vanaf de bank!

27 maart 2020

Toen ik in februari voor Heupge(w)richt 91 het artikel over op stap gaan met de rolstoel schreef, hielden we ons vooral bezig met de stormen die op dat moment letterlijk over ons land raasden. Niet wetend in wat voor storm we terecht zouden zijn gekomen tegen de tijd dat dit nummer bij onze leden op de mat plofte.

Lees meer...

Heupge(w)richt 91

25 februari 2020

Begin maart ontvangen onze leden Heupge(w)richt 91. Hieronder lees je alvast welke onderwerpen aan bod komen.

Lees meer...

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.