zorgverzekeringDe premies voor de zorgverzekering 2023 zijn bekend. Je kunt nu dus een nieuwe verzekering afsluiten, mocht je dat willen. Het is verstandig elk jaar kritisch je zorgverzekering te bekijken: ben ik verzekerd voor wat ik nodig heb, en ben ik bij de juiste verzekeraar verzekerd? In dit artikel leggen we ook uit hoe het met de vergoeding van fysiotherapie zit.

Veranderingen in de vergoeding

Elk jaar veranderen er dingen in de vergoeding van de basisverzekering. Komend jaar zijn er enkele veranderingen in de vergoeding van de basisverzekering:

  • De regeling paramedische herstelzorg voor COVID-19 wordt verlengd. De verlenging is tot 1 augustus 2023. Voorwaarde voor vergoeding is wel dat je als patiënt toestemming geeft dat je bereid bent mee te doen aan onderzoek naar het effect van herstelzorg.
  • Vitamine D wordt niet langer vergoed vanuit de basisverzekering.
  • De combinatietest bij het ongeboren kind wordt niet langer vergoed. De NIPT wordt wel voor iedereen vergoed, ook zonder medische indicatie.
  • Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie.

Voor een uitwerking van deze punten, en de exacte vergoeding, verwijzen we je naar je zorgverzekeraar.

Eigen risico

Als je gebruik maakt van zorg in Nederland, moet je een eigen risico betalen. Voor sommige vormen van zorg hoeft dit niet, bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. Ook zorg voor kinderen tot achttien jaar is uitgesloten van een eigen risico.

Het verplicht eigen risico voor 2023 is 385 euro. Je kunt ervoor kiezen het eigen risico zelf te verhogen, daardoor betaal je maandelijks minder premie.

Let op: dit is alleen verstandig als je verwacht geen zorgkosten te maken. Als je wel zorgkosten maakt, moet je in één keer dat hogere eigen risico betalen. Zorg dus dat je het geld van het eigen risico apart houdt.

Mensen met een laag inkomen worden gecompenseerd door middel van zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt in 2022 waarschijnlijk met 34 euro per maand (gebaseerd op raming van de rijksoverheid, en de miljoenennota). Je kunt via www.toeslagen.nl zorgtoeslag aanvragen, en bekijken hoeveel je krijgt.

Collectiviteitskorting

Tot 2023 kreeg je korting op de basisverzekering als je lid was van een collectief. Per 2023 wordt dit afgeschaft. Hiermee vervalt die korting op de basisverzekering. Sommige verzekeraars houden wel een collectiviteitskorting voor aanvullende verzekering. Controleer bij je zorgverzekeraar of dit bij jou het geval is.

Overstappen: ja of nee?

Je kunt overstappen naar een andere zorgverzekering. Een verzekeringsmaatschappij is verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen geldt echter geen acceptatieplicht. Als je een uitgebreide aanvullende verzekering hebt, is het daarom niet altijd handig om over te stappen. Sommige verzekeringen hanteren namelijk een keuring of strenge vragenlijst, waarmee ze selecteren of je wel of niet wordt toegelaten. Zorgverzekeraars mogen deze voorwaarden en acceptatiecriteria zelf vaststellen voor aanvullende polissen. Stap pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd.

Let op: wanneer je een aanvullende polis bij een andere verzekeraar afsluit dan waar je basispolis loopt, betaal je bij sommige maatschappijen een ‘administratieve opslag’ (ook wel premieopslag), die varieert van 20% tot 50% van de premie.

De Consumentenbond heeft een uitgebreid webonderdeel over zorgverzekeringen, met onder andere een keuzehulp voor wat voor verzekering je nodig hebt, welk eigen risico je kiest en bied je de mogelijkheid om zorgverzekeringen te vergelijken.

Fysiotherapie in je zorgverzekering

Fysiotherapie voor volwassenen wordt niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen als je een chronische indicatie hebt voor een van de aandoeningen die op de zogenaamde ‘lijst van Borst’ staan, worden deze behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: de eerste twintig behandelingen moet je eenmalig zelf betalen. Heb je een aanvullende verzekering waaruit een aantal fysiotherapeutische behandelingen wordt vergoed dan kunnen deze worden verrekend met die eerste twintig behandelingen. Omdat het gaat om zorg uit de basisverzekering wordt vervolgens (als het nog niet op is) eerst het eigen risico in rekening gebracht voordat de verzekeraar volledig gaat betalen.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste negen behandelingen fysiotherapie volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat er een verwijzing wordt gevraagd. Is dat niet voldoende dan kan een arts of medisch specialist een verwijzing schrijven en worden er nog eens negen behandelingen vergoed.

Staat een aandoening op de ‘lijst van Borst’ dan worden de kosten van de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Heupdysplasie is een chronische aandoening die op de ‘lijst van Borst’ staat.

Schrijft een specialist (bijvoorbeeld orthopeed of revalidatiearts) een verwijzing voor fysiotherapie dan kan er een chronische indicatie voor onbepaalde tijd worden aan gevraagd door je fysiotherapeut (er zijn ook aandoeningen waar alleen een indicatie voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 12 maanden, voor kan worden aangevraagd).

Let op: een verwijzing van de huisarts is niet bruikbaar voor het aanvragen van een chronische indicatie bij heupdysplasie!

Voor de ziekte van Perthes kan alleen een chronische indicatie worden aangevraagd als degene die de behandeling ondergaat jonger is dan 22 jaar. De indicatie is dan voor onbepaalde tijd geldig, maar uiterlijk tot de 22ste verjaardag. Het is niet nodig dat een specialist de verwijzing schrijft; dit kan ook door de huisarts worden gedaan. Wel moet de diagnose zijn gesteld door een specialist.

Overstappen als je een chronische indicatie hebt?

Je nieuwe zorgverzekeraar is verplicht een chronische indicatie voor fysiotherapie over te nemen. Zorg dat je direct na inschrijving bij je nieuwe verzekeraar de gegevens over je fysiotherapiebehandeling, inclusief een kopie van de oorspronkelijke verwijzing en een kopie van de machtiging van je oude verzekeraar toestuurt. Je fysiotherapeut kan direct declareren op de chronische code. Heb je nog geen twintig behandelingen gehad, dan moet je het resterende aantal zelf betalen (en uiteraard het eigen risico).

Wil je iets navragen bij je verzekeraar? Doe dit dan bij voorkeur per e-mail. Op die manier heb je het antwoord zwart op wit staan.

Meer lezen?

Zoek je meer informatie over het kiezen van een zorgverzekering kijk dan ook eens op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.
Heb je vragen over de zorgverzekeringsplicht, premiebetaling en zorgverzekeringsschulden? De Zorgverzekeringslijn geeft gratis en onpartijdig advies. Je kunt ze bellen en mailen.

Dit artikel is geschreven door Merel van Veen-Wagensveld en eerder gepubliceerd in Heupge(w)richt 102.