zorgverzekeringDe premies voor de zorgverzekering 2022 zijn bekend. Je kunt nu dus een nieuwe verzekering afsluiten, mocht je dat willen. Het is verstandig elk jaar kritisch je zorgverzekering te bekijken: ben ik verzekerd voor wat ik nodig heb, en ben ik bij de juiste verzekeraar verzekerd? In dit artikel leggen we ook uit hoe het met de vergoeding van fysiotherapie zit.

Veranderingen in de vergoeding

Elk jaar veranderen er dingen in de vergoeding van de basisverzekering. Komend jaar zijn er enkele uitbreidingen in de vergoeding van de basisverzekering:

  • Zo worden voor mensen die thuis mechanische ademhalingsondersteuning krijgen de electriciteitskosten per 1 januari 2022 vergoed.
  • Twaalf interventies van uiteenlopende zorgbehandelingen worden onder voorwaarden toegelaten in het basispakket. Voorbeelden hiervan zijn een medicijn bij de ziekte van Duchenne en een medicijn bij de spierziekte SMA.
  • Voor mensen met migraine die aan bepaalde voorwaarden voldoen komt er een dekking voor drie nieuwe medicijnen tegen chronische migraine bij.

Voor een uitwerking van deze punten, en de exacte vergoeding, verwijzen we je naar je zorgverzekeraar.

Daarnaast is de herstelzorg voor coronapatiënten verlengd tot augustus: mensen die na herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren, kunnen vergoeding voor paramedische zorg zoals fysiotherapie en ergotherapie vanuit de basisverzekering krijgen.

Vanaf januari moeten mensen met psychiatrische aandoening die hier langdurig voor behandeld worden elk jaar hun volledig eigen risico betalen. Tot nu toe hoefde dit alleen in het startjaar.

Verder is een belangrijke wijziging dat er strenger gekeken gaat worden naar de inhoud van het basispakket. Is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de werking van een vorm van zorg? Dan zal deze zorg uit het basispakket verdwijnen. Dit wordt gedaan om de snelle stijging van de zorgkosten tegen te gaan. Wat dit precies betekent en welke behandelingen of vormen van zorg uit de basisverzekering zullen verdwijnen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Type polis

Bij het kiezen van een zorgverzekering kun je kiezen uit verschillende polissen. De belangrijkste zijn de naturapolis, de restitutiepolis en de budgetpolis. Afhankelijk van het type polis dat je kiest, mag je volledig zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat (restitutiepolis) of mag je alleen naar gecontracteerde zorgverleners (naturapolis en budgetpolis). Ga je bij de naturapolis of budgetpolis toch naar een ongecontracteerde zorgverlener dan is de kans groot dat je de kosten niet volledig vergoed krijgt. Hou hier dus rekening mee bij het kiezen van een zorgverzekering en controleer eventueel of jouw zorgverleners een contract hebben met je verzekeraar.

Eigen risico

Als je gebruik maakt van zorg in Nederland moet je een eigen risico betalen. Voor sommige vormen van zorg hoeft dit niet, bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. Ook zorg voor kinderen tot achttien jaar is uitgesloten van een eigen risico.

Het verplicht eigen risico voor 2022 is 385 euro. Je kunt ervoor kiezen het eigen risico zelf te verhogen, daardoor betaal je maandelijks minder premie.

Let op: dit is alleen verstandig als je verwacht geen zorgkosten te maken. Als je wel zorgkosten maakt, moet je in één keer dat hogere eigen risico betalen. Zorg dus dat je het geld van het eigen risico apart houdt.

Mensen met een laag inkomen worden gecompenseerd door middel van zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt in 2022 waarschijnlijk: 36 euro voor alleenstaanden en 40 euro voor gezinnen (gebaseerd op raming van de rijksoverheid, en de miljoenennota). Je kunt via www.toeslagen.nl zorgtoeslag aanvragen en bekijken hoeveel je krijgt.

Overstappen: ja of nee?

Je kunt overstappen naar een andere zorgverzekering. Een verzekeringsmaatschappij is verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen geldt echter geen acceptatieplicht. Als je een uitgebreide aanvullende verzekering hebt, is het daarom niet altijd handig om over te stappen. Sommige verzekeringen hanteren namelijk een keuring of strenge vragenlijst, waarmee ze selecteren of je wel of niet wordt toegelaten. Zorgverzekeraars mogen deze voorwaarden en acceptatiecriteria zelf vaststellen voor aanvullende polissen. Stap pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd.

Let op: als je een aanvullende polis bij een andere verzekeraar afsluit dan waar je basispolis loopt, betaal je bij sommige maatschappijen een ‘administratieve opslag’ (ook wel premieopslag), die varieert van 20 tot 50% van de premie.

De Consumentenbond heeft een uitgebreid webonderdeel over zorgverzekeringen, met onder andere een keuzehulp voor wat voor verzekering je nodig hebt en welk eigen risico je kiest. Ook bieden ze je de mogelijkheid om zorgverzekeringen te vergelijken. 

Fysiotherapie in je zorgverzekering

Fysiotherapie voor volwassenen wordt niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen als je een chronische indicatie hebt voor een van de aandoeningen die op de zogenaamde ‘lijst van Borst’ staan, worden deze behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: de eerste twintig behandelingen moet je eenmalig zelf betalen.

Heb je een aanvullende verzekering waaruit een aantal fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed dan kunnen deze worden verrekend met die eerste twintig behandelingen. Omdat het gaat om zorg uit de basisverzekering wordt vervolgens (als het nog niet op is) eerst het eigen risico in rekening gebracht voordat de verzekeraar volledig gaat betalen.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste negen behandelingen fysiotherapie volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat er een verwijzing wordt gevraagd. Is dat niet voldoende dan kan een arts of medisch specialist een verwijzing schrijven en worden er nog eens negen behandelingen vergoed.

Schrijft een specialist (bijvoorbeeld orthopeed of revalidatiearts) een verwijzing voor fysiotherapie dan kan er een chronische indicatie voor onbepaalde tijd worden aan gevraagd door je fysiotherapeut (er zijn ook aandoeningen waar alleen een indicatie voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 12 maanden, voor kan worden aangevraagd).

Heupdysplasie is een chronische aandoening die op de ‘lijst van Borst’ staat. Let op: een verwijzing van de huisarts is niet bruikbaar voor het aanvragen van een chronische indicatie bij heupdysplasie!

Voor de ziekte van Perthes kan alleen een chronische indicatie worden aangevraagd als degene die de behandeling ondergaat jonger is dan 22 jaar. De indicatie is dan voor onbepaalde tijd geldig, maar uiterlijk tot de 22ste verjaardag. Het is niet nodig dat een specialist de verwijzing schrijft; dit kan ook door de huisarts worden gedaan. Wel moet de diagnose zijn gesteld door een specialist.

Overstappen als je een chronische indicatie hebt?

Je nieuwe zorgverzekeraar is verplicht een chronische indicatie voor fysiotherapie over te nemen. Zorg dat je direct na inschrijving bij je nieuwe verzekeraar de gegevens over je fysiotherapiebehandeling, inclusief een kopie van de oorspronkelijke verwijzing en een kopie van de machtiging van je oude verzekeraar toestuurt. Je fysiotherapeut kan direct declareren op de chronische code. Heb je nog geen twintig behandelingen gehad, dan moet je het resterende aantal zelf betalen (en uiteraard het eigen risico).

Wil je iets navragen bij je verzekeraar? Doe dit dan bij voorkeur per e-mail. Op die manier heb je hun antwoord zwart op wit staan.

Meer lezen?

Zoek je meer informatie over het kiezen van een zorgverzekering kijk dan ook eens op de website van de Patiëntenfederatie

Heb je vragen over de zorgverzekeringsplicht, premiebetaling en zorgverzekeringsschulden? De Zorgverzekeringslijn geeft gratis en onpartijdig advies. Je kunt ze bellen en mailen. De contactgegevens vind je op hun website.