Vanmiddag werd in de Eerste Kamer gestemd over de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. In dit artikel is geregeld dat ook als je zorgverzekeraar geen contract heeft met de zorgverlener van je keuze, het grootste deel van de kosten toch wordt vergoed. Die mogelijkheid wilde het kabinet nu laten vervallen. (Zie ook ons artikel Tweede Kamer stemt over vrije artsenkeuze voor meer uitleg.

Lange tijd zag het ernaar uit dat deze stemming een formaliteit zou zijn, omdat de coalitiepartijen werden gesteund door D66, ChristenUnie en SGP. Vlak voor de stemming ontstonden er echter twijfels bij een paar senatoren van de Partij van de Arbeid. Om te proberen hen alsnog te overtuigen, werd de stemming uitgesteld, maar dit heeft niet mogen baten.

Het wetsvoorstel is met 38 stemmen tegen en 33 stemmen voor verworpen. Dit betekent dat mensen die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan straks het grootste deel van de kosten gewoon vergoed zullen krijgen.

Uiteraard blijft het van belang om te controleren of er een contract is met je ziekenhuis, dan is er immers helemaal geen sprake van dat je (op het eigen risico na) zelf dingen moet betalen.

Dit bericht is geschreven door Renske Pereboom.