eor journal logoNadat de behandelrichtlijn voor baby’s met dysplastische heupontwikkeling (DHO) in januari 2021 werd gepubliceerd, is er vanuit de richtlijnwerkgroep gewerkt aan twee artikelen over modules vijf en zes van de richtlijn.

Behandeling van stabiele dysplasie

Dr. C.J.A. van Bergen heeft in overleg met de werkgroep een artikel geschreven over module vijf van de richtlijn. In zijn artikel wordt beschreven hoe stabiele heupdysplasie, geclassificeerd als Graf IIB of IIC, volgens de richtlijn worden behandeld. Dit artikel is op 5 juli 2022 gepubliceerd in EFORT Open Reviews. (EFORT staat voor European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology.)

Behandeling van instabiele dysplasie en luxatie

Dr. P.B. de Witte heeft in overleg met de werkgroep een artikel geschreven over module zes. In dit artikel wordt beschreven hoe instabiele heupdysplasie en -luxatie, geclassificeerd als Graf D, III of IV, volgens de richtlijn worden behandeld. Dit artikel is op 4 augustus 2022 gepubliceerd in EFORT Open Reviews.

Richtlijnwerkgroep

De andere leden van de richtlijnwerkgroep hebben waar nodig bijgedragen aan bovenstaande artikelen.

De werkgroep bestaat naast bovengenoemden uit: dr. M.M.E.H. Witbreuk (voorzitter), dr. B.J. Burger, dr. M.M.H.P. Foreman - Van Drongelen, dr. Y.M. den Hartog, drs. J.H. van Linge, R.M. Pereboom, prof.dr. S.G.F. Robben en dr. M.A. Witlox.

Vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten gaven dr. F. Willeboordse en drs. B.L. de Geest ondersteuning tijdens de ontwikkeling van de richtlijn en het schrijven van de artikelen.

Lezen over de richtlijn

De volledige richtlijn vind je in de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

In maart 2021 publiceerden wij een samenvatting van de richtlijn.