Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingengrijshulpenondersteuningrozeoverdevereniginggrijs

Jaarstukken 2019

25 mei 2020

Op 9 mei jongstleden zou de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Door de uitbraak van het coronavirus en de daardoor geldende 'intelligente lockdown' moest deze, samen met de Landelijke Contactdag, worden geannuleerd

Voor de Landelijke Contactdag is inmiddels 5 september a.s. als nieuwe datum gekozen. Binnenkort beslissen wij als bestuur of we de ALV ook naar die dag verplaatsen of dat we die eerder via de digitale weg zullen houden. We houden onze leden daar uiteraard over op de hoogte.

Wel publiceren we bij deze alvast de jaarstukken over 2019. Deze bestanden (PDF) zijn hieronder te downloaden.

Jaarverslag 2019 & Werkplan 2020
Verkorte balans 2019

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.