Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingenblauwhulpenondersteuninggrijsoverdevereniginggroen

kopoverdeverenigingkopoverdevereniging

Missie en doelstellingen

Missie
De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) staat voor de belangen van kinderen, jongeren en volwassenen met een afwijking van de heup die is ontstaan tijdens de ontwikkeling van de heup. We steunen je als ouders en patiënten met informatie, advies op maat, lotgenotencontact en praktische hulpmiddelen. We maken daarbij gebruik van de ervaringsdeskundigheid van jou en anderen die in hun eigen leven met aangeboren heupafwijkingen te maken krijgen.

Daarnaast werken we nauw samen met (para)medische deskundigen. Bovendien behartigt de vereniging jouw belangen. Dat doen we niet alleen in de medische wereld, maar ook - via de koepelorganisaties waar we bij zijn aangesloten - in politiek en samenleving.

Doelstelling
Volgens de statuten is het doel van de vereniging: het steunen en behartigen van de belangen van een ieder die te maken krijgt met een afwijking van de heup die is ontstaan tijdens de ontwikkeling van de heup.

De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) is opgericht op 15 februari 1996 als Oudervereniging Aangeboren Heupafwijkingen. De vereniging richtte zich toen volledig op ouders van kinderen met dysplastische heupontwikkeling. In 1998 werd de naam veranderd in Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen en werd de doelgroep uitgebreid met tieners en volwassenen met dysplastische heupontwikkeling. In 2016 is de naam veranderd naar de huidige naam en werd de doelgroep opnieuw uitgebreid. Ook mensen die te maken krijgen met andere afwijkingen van de heup, zoals de ziekte van Perthes, epifysiolyse, heupimpingement en protrusio acetabuli, kunnen nu bij ons terecht.

Wil je de statuten lezen? Je kunt ze hier downloaden (pdf).

Beleidsplan
Het beleidsplan biedt houvast bij de uitvoering van de bestuurstaken en het vasthouden aan het bovenstaande. In 2018 is het beleidsplan herzien. Klik hier om het beleidsplan te lezen (pdf).

De VAH is een officieel door de overheid erkende patiëntenvereniging en heeft een ANBI-status.

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.