Privacy / AVG

Hierboven kan je de bij ons binnen de site geregistreerde gegevens inzien.
Om deze en andere persoonsgegevens te wijzigen in onze ledenadminsitratie, kan je ons contactformulier gebruiken.
Hiermee voorzien we in het recht op inzage en bewerking/rectificatie.

In het kader van de AVG bieden we je ook de mogelijkheid om die gegevens te verwijderen of porteren.
Hiermee voorzien we in het recht op vergetelheid en dataportabiliteit.
(Porteren is het overdragen van jouw gegevens aan een andere partij; je ontvangt daartoe een export van jouw data zoals die bij ons geregistreerd staan.)

Verder kan je natuurlijk de actuele Privacyverklaring inzien, waarmee je instemt als site-gebruiker. Daarin lees je terug hoezeer we jouw privacy serieus nemen.
Resterende wensen/vragen rond jouw privacy, kan je altijd via het contactformulier kwijt.

Checks

Bij verwijderen/porteren, hebben we een bevestiging van jouw verzoek nodig, om te voorkomen dat anderen met jouw gegevens aan de haal gaan. Daarom zal je via mail een verificatiecode ontvangen, waarmee je het verzoek kunt bevestigen.
Soms hebben wij een (her-)bevestiging van jouw toestemming nodig rond onze omgang met persoonsgegevens. Ook daartoe zal je via mail een verificatiecode ontvangen, waarmee je die instemming kunt bevestigen.