Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingengrijshulpenondersteuningrozeoverdevereniginggrijs

Themadagen

Een belangrijke taak van een patiëntenvereniging is het verstrekken van juiste informatie en het beantwoorden van vragen van de achterban. Op themadagen organiseren we een programma dat over het algemeen bestaat uit twee delen: een lezing door een arts en een andere activiteit, zoals een workshop, lezing door een ervaringsdeskundige of paramedicus of een groepsgesprek. Tussendoor en na afloop is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

De laatste jaren hebben we themadagen gehad over de volgende onderwerpen:

  • Ganz-osteotomie bij (jong)volwassenen met heupdysplasie
  • Behandeling van heupdysplasie en heupluxatie bij jonge kinderen
  • Een kunstheup op jonge leeftijd
  • Kijkoperatie van de heup
  • Ziekte van Perthes.

Op dit moment staan er geen nieuwe themadagen op de agenda.

Contact | Colofon 
Copyright © 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.